ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
19/04/2561 คำสั่ง54/2561แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
19/04/2561 คำสั่ง55/2561แต่งตั้งบุคลากร (นางอลิสา วงษ์บัวแก้ว) 
19/04/2561 คำสั่ง56/2561แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาเล่นการพนันภายในมหาวิทยาลัย