ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
17/11/2561 คำสั่ง198/2561แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
17/11/2561 คำสั่ง206/2561แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 
17/11/2561 คำสั่ง231/2561แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระบบการสอนแบบไฮบริด (Hybrid Learning) คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 
17/11/2561 คำสั่ง232/2561แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
17/11/2561 คำสั่ง234/2561วันหยุดทำการประจำปีการศึกษา 2562 
12