ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
15/09/2561 คำสั่ง170/2561แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
15/09/2561 คำสั่ง180/2561แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการนักศึกษา  
15/09/2561 คำสั่ง181/2561แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกำกับดูแลร้านค้าที่จะเข้ามาดำเนินการในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
14/09/2561 คำสั่ง166/2561แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
14/09/2561 คำสั่ง168/2561แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
12345