ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
19/07/2561 คำสั่ง93/2561แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย  
14/07/2561 คำสั่ง90/2561อนุมัติให้บุคลากรลาออก (นายชายไหว วิตยากร) 
14/07/2561 คำสั่ง91/2561แต่งตั้งบุคลากร (ดร.เอกชัย ภู่สละ) 
14/07/2561 คำสั่ง92/2561แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561  
10/07/2561 คำสั่ง88/2561อนุมัติให้บุคลากรลาออก (Dr.John William Tigue) 
12