ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
28/01/2563 คำสั่ง1/2563แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ และสอบป้องกันวิทยาพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
28/01/2563 คำสั่ง10/2563แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
28/01/2563 คำสั่ง11/2563แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม) 
28/01/2563 คำสั่ง13/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 
28/01/2563 คำสั่ง14/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 
123