ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)      ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :    วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
23/02/2561 คำสั่ง11/2561บรรจุบุคลากร (นายวิทยา สุโยธา) 
23/02/2561 คำสั่ง18/2561อนุญาตให้บุคลากรลาออก (นาวสาวศิริพร หงส์สมบุญ) 
23/02/2561 คำสั่ง19/2561อนุญาตให้บุคลากรลาออก (นางสาวชัชชนก บุญเพ็ง) 
23/02/2561 คำสั่ง27/2561/2561ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง (นางอภิญญา คงอุทัยกุล) 
23/02/2561 คำสั่ง28/2561แต่งตั้งบุคลากร (ผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์) 
123